NABÍDKA REKLAMY DO PROGRAMOVÉ BROŽURY FESTIVALU KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2018

22.02.2018
Vážení, dovoluji si Vás tímto oslovit s nabídkou reklamy umístěné do programové brožury hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti 2018 a na internetové stránky tohoto festivalu.

Know how, které tento festival nabízí, je dílem 12letého vývoje. Jedná se o propracovanou koncepci mediální podpory projektu, prodej vstupenek, jednání se sponzory a donátory a místními samosprávami.

Každoročně naše koncerty navštěvují stovky posluchačů nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Oslovujeme jak mládež, lidi v produktivním věku, tak také seniory; na naše koncerty chodí také handicapovaní spoluobčané, cizinci, lidé patřící k národnostním menšinám a další.

Díky takto širokému rozsahu posluchačů Vám má reklama v programové brožuře festivalu jistě velmi zajímavé zacílení. Jedná se o ideální místo pro reklamu týkající se služby zaměřené na ubytování, pohostinství a všeobecně služby v turistickém ruchu.

Brožura bude tištěna v nákladu cca 3.500 ks a bude distribuována v Olomouckém a částech Moravskolezského a Pardubického kraje zdarma. 

Věřím, že Vás tato nabídka zaujme. V příloze naleznete přesný rozpis cen.

Jakékoliv Vaše otázky či připomínky rádi zodpovíme na e-mailové adrese info@agenturajd.cz nebo telefonicky na 734319699.

MgA.Roman Janků

ředitel

Ke stažení