PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V TURISTICKÝCH REGIONECH JESENÍKY A STŘEDNÍ MORAVA (PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 1.2. - 28.2. )

26.01.2018
PRAVIDLA, VZOROVÁ ŽÁDOST, VZOROVÉ SMLOUVY

Cílem dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava je podpora aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu.

Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace. Realizace efektivních marketingových aktivit, podpora prodeje, prodej produktů.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na projekty, které přispějí k dosažení vnímaní destinace Olomouckého kraje jako:

1. dobře turisticky dostupné, s kvalitní sítí dopravní infrastruktury,

2. efektivně využívající celé portfolio svého širokého přirozeného potenciálu a svého dobrého image,

3. atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu

4. nabízející konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu

5. nabízející potřebné pracovní příležitosti zejména v  ekonomicky slabých oblastech.

Ke stažení