Semináře pro žadatele

12.01.2018
Vážení členové, oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje připravuje dva semináře pro žadatele. Na seminářích budou prezentovány aktuální informace ohledně následujících evropských programů:

1.Mezinárodní visegrádský fond, programy Evropské územní spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE, Interreg EUROPE, ESPON 2020, URBACT III)

Termín : pondělí 18. září 2017, 10:00 hodin, Krajský úřad Olomouckého kraje (Kongresový sál), Jeremenkova 40a, Olomouc

Přednášející: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje Brno, Institut pro regionální spolupráci Brno, Sekretariát Mezinárodního visegrádského fondu Bratislava, realizátoři příkladů dobré praxe

Registrace:                 do 12. 9. 2017 na e-mailové adrese alice.navratilova@kr-olomoucky.cz

Program:                    v Příloze č. 1, určeno veřejnoprávním institucím a jimi zřízeným organizacím, univerzitám, výzkumným organizacím, neziskovým organizacím, církvím, soukromým subjektům

2.       Komunitární programy EU (LIFE, Europe for Citizens, Kreativní Evropa, HORIZONT 2020, COSME)

Termín :                      středa 4. října 2017, 10:30 hodin, Krajský úřad Olomouckého kraje (Kongresový sál), Jeremenkova 40a, Olomouc,

Přednášející:             Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, Kancelář Kreativní Evropa, Technologické centrum AV ČR

Registrace:                 do 29. 9. 2017 na e-mailové adrese alice.navratilova@kr-olomoucky.cz

Program:                    v Příloze č. 2

                                       Dopolední program určen především univerzitám, výzkumným organizacím, malým a středním podnikům, soukromým subjektům.

                                       Odpolední program určen především veřejnoprávním institucím a jimi zřízeným organizacím, univerzitám, neziskový organizacím, církvím, soukromým subjektům.

Ke stažení