LIDSKÉ ZDROJE A KVALITA SLUŽEB

Pro oblast Jeseníků představuje cestovní ruch nejvýznamnější perspektivní cestu rozvoje. Význam kvality služeb neustále roste, společně s rostoucími požadavky spotřebitelů. Pro efektivní podporu a využití potenciálu jsou nutné kvalitní lidské zdroje. Vzděláváme efektivně a kvalitně. Posilujeme další vzdělávání v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách.

Využijte znalostí pro dosažení svých cílů. Řiďte efektivně sebe, svou organizaci i podnikání. Zajistěte si konkurenceschopnost a využijte kvalitní vzdělávání.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II

VYTVOŘENÍ A SPRÁVA WEBOVÉHO E - LEARNINGOVÉHO PORTÁLU V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II

VYTVOŘENÍ A SPRÁVA WEBOVÉHO E - LEARNINGOVÉHO PORTÁLU V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II - NOVÉ 12.9. 2013