Česko-polská přeshraniční spolupráce pracovníků informačních center a destinačních společností

Česko-polská přeshraniční spolupráce pracovníků informačních center a destinačních společností

V projektu byly realizovány mobilní informační centra, školení pracovníků informačních center a v neposlední řadě také vydání turistických novin. V projektu byla realizována přeshraniční spolupráce pracovníků informačních center, kde se jednotliví účastníci vzájemně poznali, vyměnili si zkušenosti a především byly proškoleni zajímavými tématy. Situace byla bohužel kvůli epidemiologické situace Covid-19 velmi složitá, a proto musely být dvě školení realizována on-line formou a pouze jedno školení proběhlo fyzicky. I přesto jednotlivá školení měla vždy spoustu přihlášených účastníků a v rámci zpětné vazby byla také hodnocena velmi pozitivně. Mobilní informační centra byly v průběhu letních měsíců rozmístěny na zajímavých lokalitách v příhraničních oblastech tak, aby zde bylo v dané době spousta návštěvníků/turistů, kterým byly poskytovány turistické informace a předávány propagační materiály obou partnerů. Celkem bylo 7 informačních center na našem území a 7 na polské straně. Byly také vydány turistické noviny, a to ve dvou vyhotoveních. Příprava novin byla vždy konzultovány s polskými partnery a následně byly také přeloženy. Jednotlivé kroky byly splněny tak, jak byly nastaveny v úvodním workshopu. Na závěrečném workshopu byl projekt hodnocen kladně oběma stranami, a to i přesto, že v průběhu projektu byla velmi složitá epidemiologická situace na obou územích.