Přes hranice ON-LINE

Přes hranice ON-LINE

Přes hranice ON-LINE - projekt se týká spolupráce subjektů, kteří soustavně pracují na rozvoji příhraničních česko-polských regionů a staví na jejich kulturních a historických základech. Vzhledem k současným komplikacím díky pandemii COVID 19 je především vzájemné komunikace, konzultace, setkávání a realizace společných aktivit velice obtížná. Aby mohla pokračovat efektivní a bezproblémové realizace společných aktivit a projektů, je nutné hledat další možnosti a nové formy spolupráce, zejména v online prostředí.