Bavme se společně

Bavme se společně

Cílem projektu je navázat a dlouhodobě nastavit spolupráci pořadatelů kulturních, společenských a dalších akcí, a také pracovníků turistických informačních center na obou stranách česko-polské hranice. Nastavit formát a režim vzájemného setkávání s cílem profesionálního proškolení v dovednostech potřebných pro kvalitní poskytování informací návštěvníkům a turistům v rámci nově vzniklého robustního datového a distribučního systému. Ten bude fungovat jako online datový sklad do kterého se budou odkudkoliv a od kohokoliv vkládat záznamy o pořádaných akcích. Z tohoto online datového skladu bude možné importovat vše potřebné do webových prohlížečů. Dále je bude možné zobrazovat podle zvolených preferencí v online režimu na jakémkoliv mobilu, tabletu nebo chytré TV. Pro správnou administraci vytvořeného robustního datového a distribučního systému bude realizováno proškolení všech zájemců o grafické práce, práce s fotkami a tvorby obsahu.

Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002530

Fotografie
Obrázek3.png
obr 4.png
obr 5.png