Cestujme společně

Cestujme společně

Název projektu: Cestujme společně

Registračním číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003183

Termín realizace projektu: 1.6.2022 - 30.4.2023

Projekt navazuje na realizovaný projekt "Bavme se společně", díky kterému vznikl online datový sklad akcí a událostí. Společně bude J-SCR a Obec Glucholazy v projektu "Cestujme společně" zajišťovat školení určené pro pracovníky informačních center zaměřené na tvorbu a propagaci produktů cestovního ruchu. Tyto produkty se budou následně spolu s akcemi zobrazovat na monitorech v informačních centrech v Česku i Polsku.

Cílem projektu je navázat a dlouhodobě nastavit spolupráci pracovníků turistických informačních center na obou stranách česko-polské hranice. Nastavit formát a režim vzájemného setkávání s cílem profesionálního proškolení v dovednostech potřebných pro kvalitní poskytování informací návštěvníkům a turistům v rámci doplnění nově vzniklého robustního datového a distribučního systému. Z tohoto online datového skladu bude možné importovat vše potřebné do webových prohlížečů a zejména prezentovat produkty cestovního ruchu na obrazovkách. Dále je pak cílem vytvořit fungující síť česko-polských informačních center, která se budou vzájemně vzdělávat, předávat si zkušenosti a informace, tak aby jejich činnost byla co nejefektivnější v rámci rozvoje cestovního ruchu.