OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 (OPPS CZ-PL 2007 – 2013)

„Čarodějnickou cyklotrasou po polsko-českém pohraničí – etapa II“

(reg. číslo PL.3.22/2.2.00/12.03417)

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu v oblasti česko-polského příhraničí a její propagace na obou stranách hranice. Komunikační a marketingová kampaň česko-polského příhraniční, zejména již vybudované čarodějnické cyklotrasy a expozic čarodějnických procesů v Šumperku, Nyse a Jeseníku prostřednictvím billboardů, PR článků v lifestylových časopisech a vydání čtyřjazyčného tematické brožury podpoří zvýšení informovanosti návštěvníků o možnostech trávení volného času v česko-polském příhraničí.

Více informací k vyhlášenému výběrovému řízení se dozvíte zde.

Ke stažení