OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK)

 • „Další vzdělávání pracovníků v Jeseníkách: reflexe vzdělávacích potřeb pracovníků v cestovním ruchu“,
  (reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0011)
 • „Praxe a stáže se v klastru k cestování váže“,
  (reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0002)
 • „Další vzdělávání pracovníků v Jeseníkách: balíčky pro cestovní ruch“,
  (reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/03.0034)
 • „Další vzdělávání pracovníků v Jeseníkách : Rozvoj soft - skills a moderní trendy v cestovním ruchu“,
  (reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0079)

Stručný obsah projektu:

Primárním cílem projektu je posílit další vzdělávání v oblasti cestovního ruchu (CR) v turistickém regionu Jeseníky, oblasti s vysokým potenciálem CR a poptávkou po kvalitně vzdělaných a vysoce motivovaných lidských zdrojích, které jsou zaměstnavateli a odborníky CR stále označovány na největší deficit CR v Jeseníkách. V rámci projektu dojde k vytvoření dvou výukových programů určených pro pracovníky středního a nižšího managementu podniků nabízejících služby CR v Jeseníkách. Hlavní metodou je aplikace nových teoretických znalostí moderních trendů v hotelnictví, gastronomii, PR a marketingu do praxe s důrazem na posílení soft - skills v oblasti péče o zákazníka, komunikačních a jednacích schopností, včetně motivace a práce v týmu. Kurzy budou vyučovány odborníky a kvalifikovanými lektory formou distančních výukových kurzů. Součástí výuky bude elektronická komponenta a samostudium.