REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ MORAVA (ROP SM)

„Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko“,(reg. číslo CZ.1.12/4.2.00/08.00648)

„Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách“,(reg. číslo CZ.1.12/3.4.00/34.01750)
Cílem projektu je realizace efektivních marketingových aktivit na podporu turistického ruchu v Jeseníkách jako turistické destinaci, zlepšení atraktivnosti regionu z pohledu cestovního ruchu prostřednictvím marketingové podpory jeho infrastruktury a služeb cestovního ruchu a současně podpory informovanosti stávajících a potenciálních návštěvníků regionu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací koordinovaných marketingových aktivit a především propagací regionu.

Více informací k vyhlášenému výběrovému řízení na statistické šetření zde.

Ke stažení