E-TURYSTA

E-TURYSTA

Cílem projektu je propagace historického, přírodního a kulturního dědictví Opolského vojvodství a Olomouckého kraje prostřednictvím využití moderních reklamních a marketingových forem. V průběhu projektu vznikne moderní nástroj - produkt cestovního ruchu v podobě aplikace, která bude propagovat zajímavosti v regionech. Lepšího vyutžití přírodních a kutlurních hodnot regionů bude dosažené také díky kampani propagující atraktivity společné oblasti (např. propagací v médiích, publikacemi, propagačními materiály, rekreačními a sportovními akcemi, formou roadschow) a společnými tématickými akcemi zaměřenými na podporu cestovního ruchu (např. gastronomickými akcemi a veletrhy cestovního ruchu). Stanovený cíl projektu naplňuje podrobný cíl osy 2. Výsledkem realizace projektu bude nárůst počtu turistů, např. z Polska a Česka. Díky realizovaným opatřením dojde ke zviditelnění turistických zajímavostí obou regionů. Díky využití moderních technologicí budou regiony identifikovány a vnímány jako inovativní a jako atraktivní místa vhodná k trávení volného času v krásné přírodě, kde je možné navštívit četné turistické atraktivy a při té příležitosti využít rovněž nabídku stravovacích a ubytovacích služeb. Projekt přispěje ke zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím většího využií potenciálu přírodních a kutlurních zdrojů, čímž dojde rovněž k hospodářskému rovoji příhraničí. 

„Mobilní průvodce Opolským vojvodstvím a Olomouckým krajem (E-turista)“, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214

Partneři projektu: Opolské vojvodství, Olomoucký kraj, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Fotografie
E-Turysta_logo_CZ_01.png