VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a řídí se Stanovami a Jednacím řádem Valné hromady.

Odkaz