PS INFRASTRUKTURA

Pracovní skupina „ROZVOJ TURISTIKY A INFRASTRUKTURY V OBLASTI JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR.

Pracovní skupina plní další úkoly uložené jí Správní radou. Za svoji činnost je odpovědna Správní radě.

Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem společné tvorby koncepce a konkrétních návrhů v oblasti rozvoje turistiky a infrastruktury v destinaci Jeseníků. Navrhuje a projednává konkrétní aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek pro turistiku a doprovodnou infrastrukturu a její rozvoj v destinaci Jeseníků. Pracovní skupina monitoruje konkrétní rozvojové aktivity v oblasti infrastruktury a koordinuje jejich vznik, vývoj a propojení na jednotlivé oblasti a produkty cestovního ruchu. Pracovní skupina navrhuje a zajišťuje rozvoj infrastruktury v oblasti turistiky a všech jejich forem.

Seznam členů: zde

2024 - ZASEDÁNÍ
19.1.2024

2023 - ZASEDÁNÍ 
1.6.2023
23.2.2023

2022 - ZASEDÁNÍ 
4.5.2022
27.12.2022