DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdružení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě.

ČLENOVÉ

PŘEDSEDA

  • Ing. Jiří Juřena

ČLENOVÉ

  • Ing. Hana Mazochová - Místopředseda
  • Zdeněk Tesař

KONTAKT

  • Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
  • Kladská 1, 787 01 Šumperk
  • sekretariat@jesenikytourism.cz