SPRÁVNÍ RADA

Správní rada Spolku je statutárním a výkonným orgánem, který působí v době mezi Valnými hromadami, a který zabezpečuje plnění úkolů Spolku. Za člena Správní rady může být zvolena pouze fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům. Správní rada může, pokud počet volených členů Správní rady neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání Valné hromady.

2024 - PLÁN ZASEDÁNÍ 
únor - prezenčně
duben - prezenčně
září - prezenčně
listopad - prezenčně
prosinec - prezenčně

2023 - ZASEDÁNÍ 
21.2.2023 - prezenčně
24.4.2023 - prezenčně
11.10.2023 - prezenčně
13.12.2023 - prezenčně

2022 - ZASEDÁNÍ 
1.2.2022 - prezenčně
19.4.2022 - prezenčně
21.9.2022 - prezenčně
13.12.2022 - prezenčně

2021 - ZASEDÁNÍ 
24.2.2021 - prezenčně
24.5.2021 - prezenčně
4.6.2021 - prezenčně
14.10.2021 - prezenčně
26.11.2021 - prezenčně