PS LBT

Pracovní skupina „ROZVOJ LYŽAŘSKÉ TURISTIKY V OBLASTI JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR.

Pracovní skupina plní další úkoly uložené jí Správní radou. Za svoji činnost je odpovědna Správní radě.

Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem společné tvorby koncepce a konkrétních návrhů v oblasti rozvoje lyžařské turistiky v destinaci Jeseníků. Navrhuje a projednává konkrétní aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek pro lyžování a běžecké lyžování v destinaci Jeseníků. Pracovní skupina koordinuje systém úpravy lyžařských běžeckých tras a jejich rozvoj. Pracovní skupina navrhuje a zajišťuje rozvoj infrastruktury v oblasti lyžování a běžeckého lyžování.

Seznam členů: zde

2024 - ZASEDÁNÍ
1.2.2024

2023 - ZASEDÁNÍ 
1.9.2023
23.4.2023

2022 - ZASEDÁNÍ 
14.5.2022
27.11.2022