PS MARKETING

Pracovní skupina „MARKETINGOVÉ A STRATEGICKÉ AKTIVITY PRO ROZVOJ JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR.

Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem společné tvorby marketingové koncepce propagace destinace Jeseníky. Navrhuje a projednává konkrétní aktivity vedoucí kpropagaci destinace Jeseníky, například vydávání tiskových materiálů, realizace marketingových kampaní, účast na veletrzích a dalších prezentačních akcí. Pracovní skupina může konzultovat nastavení jednotlivých kampaní, jejich zacílení a strukturu. Pracovní skupina koordinuje jednotlivé záměry a propagační aktivity ze strany členů J-SCR a navrhuje spolčený přístup za cílem jednotné prezentace destinace Jeseníky a budování silné a známé značky (brandu) destinace Jeseníky.

Seznam členů: zde

2024 - ZASEDÁNÍ
1.2.2024

2023 - ZASEDÁNÍ 
1.9.2023
23.4.2023

2022 - ZASEDÁNÍ 
14.5.2022
27.11.2022