PS CYKLO

Pracovní skupina „ROZVOJ CYKLOTURISTIKY V OBLASTI JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR.

Pracovní skupina plní další úkoly uložené jí Správní radou. Za svoji činnost je odpovědna Správní radě.

Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem společné tvorby strategie rozvoje Jeseníků v oblasti cykloturistiky, navrhuje a projednává konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji Jeseníků v oblasti cykloturistiky a cyklistiky. Vychází při své činnosti ze strategických dokumentů Olomouckého kraje.

Seznam členů: zde

2024 - ZASEDÁNÍ
30.4.2024

2023 - ZASEDÁNÍ 
1.9.2023
23.4.2023

2022 - ZASEDÁNÍ 
14.5.2022
27.11.2022