HORY NÁS SPOJUJÍ

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

V rámci 3K platformy se členové a partneři destinační společnosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu pravidelně setkávají několikrát ročně za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické destinace Jeseníky.